Zarząd

Zarząd Grupy i Business Units

Na czele Grupy Bahlsen stoi Zarząd w składzie: Werner M. Bahlsen, Scott Brankin, Michael Hähnel, Daniele Mündler i Helge Wieneke. To pięcioosobowe gremium opracowuje strategię przedsiębiorstwa i nadzoruje jej realizację, wyznacza wytyczne i standardy dla całej Grupy Bahlsen oraz nadzoruje wszystkie Business Units. Poszczególne Business Units są zarządzane przez dyrektorów generalnych lub dyrektorów zarządzających, na których spoczywa duża odpowiedzialność w ramach struktury przedsiębiorstwa.

Bahlsen posiada Business Units w następujących regionach:

  • Europa Centralna i Wschodnia
  • Niemcy, Austria i Szwajcaria (D-A-CH)
  • Wielka Brytania i Irlandia
  • Europa Zachodnia
  • Ameryka Północna
  • Środkowy Wschód i Afryka Północna
  • Chiny
  • Azja-Pacyfik

Prezesem Zarządu jest Werner M. Bahlsen (ur. 1949 r.), właściciel firmy, wnuk jej założyciela. Werner M. Bahlsen pracuje w rodzinnym przedsiębiorstwie od 1975 r. W 1981 r. został członkiem kierownictwa firmy, a w 1992 r. powołano go do Zarządu Grupy Bahlsen. W 1993 r. został rzecznikiem Zarządu. Jako Prezes Zarządu Werner M. Bahlsen odpowiada za obszary New Business, Corporate Development & Sustainability oraz Corporate Communications.

Jest ponadto Prezesem Związków Przedsiębiorców Dolnej Saksonii [niem. Unternehmerverbände Niedersachsen] i kieruje Zarządem Instytutu Gospodarki Niemiec Północnych [niem. Institut der Norddeutschen Wirtschaft]. Od 2015 r. Werner M. Bahlsen jest Przewodniczącym Rady Gospodarczej Niemiec [niem. Wirtschaftsrat Deutschland].

Scott Brankin (ur. 1971 r.) pracuje w Grupie od 2000 r. Początkowo był Dyrektorem Marketingu w Polsce, później przez kilka lat pracował w Hanowerze jako Menadżer ds. Marketingu Europejskiego i Innowacji, odpowiadając za markę BAHLSEN. W 2008 r. Brankin wrócił do Polski i objął stanowisko Dyrektora Generalnego, pełniąc jednocześnie funkcję Członka a potem Prezesa Zarządu.

Latem 2016 r. Brankin został Członkiem Zarządu Grupy. Na tym stanowisku odpowiada za regiony Europy Środkowej i Wschodniej oraz Ameryki Północnej. Ponadto podlegają mu obszary Corporate Supply Chain i Corporate Procurement.

Michael Hähnel (ur. 1966 r.) rozpoczął pracę w Bahlsenie w 2013 r. Jako Dyrektor Generalny Bahlsen Deutschland odpowiadał za całość działalności firmy w Niemczech. W 2016 r. objął dodatkowo odpowiedzialność za regiony Austrii i Szwajcarii (Business Unit D-A-CH). Od maja 2017 r. jest Członkiem Zarządu Grupy i odpowiada na tym stanowisku za regiony D-A-CH, Chiny i Azja-Pacyfik. Ponadto podlegają mu obszary Corporate Quality Management i Corporate Information Management.

Daniela Mündler (ur. 1973 r.) rozpoczęła pracę w Grupie Bahlsen w 2016 r., obejmując stanowisko Dyrektora Generalnego w spółce Bisquiva i przejmując odpowiedzialność za obszar marki własnej Bahlsen. Od maja 2017 r. jest Członkiem Zarządu Grupy, zarządzając nadal marką własną Bisquiva. Dodatkowo odpowiada za region Wielka Brytania i Irlandia oraz obszary Corporate Human Resources, Brand Strategy i Product Portfolio Management.

Helge Wieneke (ur. 1970 r.) rozpoczął swoją karierę zawodową w firmie Bahlsen w 1996 r. w dziale HR. Od 2001 r. zajmował stanowiska kierownicze w Lufthansie. W 2005 r. powrócił do Grupy Bahlsen. Wieneke jest Członkiem Zarządu Grupy od początku 2015 r. Odpowiada za regiony Europa Zachodnia, Środkowy Wschód i Afryka Północna oraz za spółkę Rawbite. Ponadto podlegają mu obszary Corporate Finance & Taxation, Corporate Controlling & BICC oraz Legal & Compliance.

Za Business Unit CEE odpowiada Dariusz Wardencki, Prezes Zarządu/Dyrektor Generalny.